Rekrutacja

Opłaty

Tabela opłat czesnego

Wysokość czesnego z dofinansowaniem

Sposób płatności
1 rok nauki II i III rok nauki
Płatność roczna
3000 zł 3150 zł
Płatność semestralna
2 x 1650 zł 2 x 1730 zł

Opłata wpisowa

Zgłoszenia do 31 lipca50 zł
Zgłoszenia po 31 lipca200 zł

Zasady rekrutacji

online1

Etap pierwszy – rejestracja on-line

Aby zarejestrować się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny on-line na stronie www.rekrutacja.vizja.pl


dokumenty2

Etap drugi – dostarczenie podstawowych dokumentów

W procesie rejestracji na studia będą wymagane następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia (wypełniany on-line)
 • Ksero dowodu osobistego lub paszportu
 • Potwierdzenie opłaty wpisowej oraz opłaty czesnego
 • Zdjęcie legitymacyjne (jpg lub pdf wgrany on-line przez system rekrutacyjny lub 2 odbitki dostarczone do Biura Rekrutacji)

konkurs3

Etap trzeci – weryfikacja konkursowa

Na tym etapie wymagane jest dostarczenie:

 1. Dla kandydatów na studia I stopnia
  1. Świadectwa dojrzałości
  2. Świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury)
 2. Dla kandydatów na studia II stopnia
  1. Dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia)
 3. Dla studentów zagranicznych wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie minimum B2. Honorowane są certyfikaty potwierdzające znajomość języka lub wynik wewnętrznego egzaminu WSFiZ.

Rekrutacja na studia prowadzona jest w formie zamkniętej. O przyjęciu na studia będą decydować:

 • średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów na studia I stopnia)
 • Kandydaci z Polski: j. polski, matematyka, j. angielski
 • Kandydaci zagraniczni: historia, matematyka, j. angielski
 • średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia (dla kandydatów na studia II stopnia)
 • wyniki z wewnętrznego egzaminu z języka angielskiego
 • Egzamin zostanie przeprowadzony w formie testu on-line
ogloszenie4

Etap czwarty – ogłoszenie wyników

Na studia zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą łączną ilością punktów (średnia ocen + wyniki egzaminu językowego) w ramach obowiązujących limitów miejsc.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na studia z dofinansowaniem otrzymają zwrot opłaty czesnego . Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Każdy kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany na studia z dofinansowaniem ze środków UE będzie miał możliwość podjęcia studiów na WSFiZ w trybie standardowym. Dla tych osób uczelnia przewiduje także atrakcyjne zniżki czesnego.

Terminy ogłoszenia wyników podstawowych i uzupełniających podane są w harmonogramie rekrutacji.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane na studia w pierwszej kolejności, zostaną wpisane na listę rezerwową i mogą zostać zakwalifikowane na studia w trybie ogłoszenia list uzupełniających limity naboru.

kalendarz5

Harmonogram rekrutacji

Uczelnia zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy przewidywane limity miejsc.

01.05 – 20.09 –Internetowa rejestracja kandydatów
do 20.09 – Wniesienie opłaty wpisowej oraz opłaty czesnego
10.07 – 20.09 – Przyjmowanie dokumentów warunkujących przyjęcie na studia I stopnia (świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz matura) lub studia II stopnia (dyplom ukończenia studiów I stopnia)
17-07 – 20.09– Egzaminy z języka angielskiego lub wewnętrzne egzaminy z języka polskiego
25.09- Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia oraz list rezerwowych
26.09 – 09.10 – Procedura odwoławcza
10.10 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w ramach uzupełnienia limitów lub w wyniku procedury odwoławczej
12.10– Ostateczne ogłoszenie wyników naboru na studia I i II stopnia