1. Jakie kierunki obejmie projekt?

Projekt obejmie kierunek Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia (licencjackie), dzienne.

2. Kto może wziąć udział w projekcie?

Każdy Kandydat/tka posiadający/a świadectwo ukończenia szkoły średniej/świadectwo maturalne, zainteresowana danym programem kształcenia, który zgłosi się do projektu i przejdzie pozytywnie proces rekrutacji - tz. uzyska taką ilość punktów, dzięki, której znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych w ramach listy podstawowej – limit 100 osób, w tym min. 50 obcokrajowców.

3. Ilu studentów może wziąć udział w projekcie?

100 studentów, w tym min. 50 cudzoziemców, z UE i spoza UE

4. Dlaczego jest ograniczona liczba miejsc dla studentów z Polski?

Udział studentów z zagranicy jest jednym z kryteriów, dzięki któremu Uczelnia otrzymała dofinansowanie, a tym samym studenci z Polski zyskują możliwość studiowania w środowisku międzynarodowym oraz niższe czesne, w stosunku do programów kształcenia nieobjętych projektem. Ostateczna liczba przyjętych studentów z Polski i obcokrajowców będzie podana po ocenie wyników świadectw maturalnych i wyników testów językowych, które są przewidziane dla wszystkich kandydatów.

5. Które roczniki obejmie projekt?

Do projektu będą kwalifikowani Kandydaci na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.

6. Czy tylko studenci I roku mogą wziąć udział, czy też ktoś kto jest na II czy III roku? Można dołączyć do projektu w trakcie trwania studiów?

Projekt obejmuje cały cykl kształcenia, czyli osoby które zapiszą się na studia na rok 2017/2018 i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie będą jego uczestnikami do końca studiów. Nie ma możliwości aby ktoś będąc obecnie na II i III roku studiów dołączył do projektu.

7. Projekt będzie obejmował tylko I rok czy cały cykl kształcenia, czyli 3 lata?

Projekt obejmuje cały konkretny cykl kształcenia – 3 lata od roku 2017/2018 do 2019/2020.

8. Co mi daje projekt?

  • możliwość studiowania w środowisku międzynarodowym
  • zajęcia z wykładowcami zagranicznymi, którzy posiadają doświadczenie praktyczne na rynku międzynarodowym
  • zajęcia w języku angielskim
  • konkurencyjne czesne, dzięki udziałowi w projekcie Twoje czesne będzie obniżone o 1000,00 zł za każdy rok nauki,
  • jeśli jesteś obcokrajowcem otrzymasz dofinansowanie na czas trwania zajęć nawet do 1500,00 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w każdym roku akademickim)
  • bezpłatny udział w międzynarodowej szkole letniej, które odbędą się po I roku studiów, zajęcia prowadzone będą przez trenerów biznesu, coachów, doświadczonych praktyków
  • unikatowy program kształcenia dostosowany do międzynarodowych standardów.

9. Co będzie w programie dodatkowo ponad podstawę programową? Czego się więcej nauczę? (dodatkowe elementy dydaktyki)

Międzynarodowe aspekty funkcjonowania rynków finansowych, ekonomi, praca na przykładach firm z rynku europejskiego i nie tylko.

10. Kiedy odbędzie się szkoła letnia? Czy są konkretne terminy? W które miesiące wakacyjne?

Szkoła letnia odbędzie się po I i II roku studiów, konkretny termin zostanie podany w semestrze poprzedzającym wyjazd na szkołę letnią, czyli na około pół roku przed.

11. Ile będzie trwała szkoła letnia?

Szkoła letnia będzie trwała 5 dni: od poniedziałku do piątku odbywać będą się zajęcia warsztatowe.

12. Gdzie będzie się odbywać szkoła letnia?

Szkoła letnia odbywać będą się w wybranym ośrodku szkoleniowym poza Warszawą, szczegóły pojawią się na kilka tygodni przed wyjazdem.

13. Czy dostanę z uczelni zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkoły letniej?

Tak, Uczestnikom zagwarantowane będzie wyżywienie, zakwaterowanie i dojazd.

14. Czy szkoła letnia jest obowiązkowa?

Tak, udział w szkole letniej jest obowiązkowy dla wszystkich Studentów/uczestników projektu.

15. Czy muszę brać udział w projekcie?

Udział w projekcie jest dobrowolny, jednak program kształcenia „Nowoczesne finanse międzynarodowe” jest dostępny tylko dla uczestników projektu, jeżeli zatem interesuje Cię ten program kształcenia zgłoś się do udziału w projekcie.

16. Dlaczego muszę brać udział w projekcie? Na jakiej podstawie?

Patrz. Pyt. 16.; program kształcenia „Nowoczesne finanse międzynarodowe” powstał w ramach projektu i jest dostępny tylko dla jego uczestników.

17. Dostanę jakiś dodatkowy dyplom/certyfikat uczestnictwa w projekcie?

Uczestnicy projektu uzyskają dyplom ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat udziału w projekcie.

18. Jaki będzie język wykładowy na kierunku objętym projektem?

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim oraz angielskim.

19. Nie znam języka polskiego na tyle, aby móc pisać pisma urzędowe i przygotować prezentację czy wystąpienie publiczne. Czy mogę to zrobić w języku angielskim? Czy mogę to zrobić w języku ojczystym?

Uczelnia oferuje kursy języka polskiego oraz angielskiego, również w okresie wakacyjnym, językiem wykładowym są: polski i angielski, powinieneś więc zadbać o odpowiedni poziom znajomości obu języków wykładowych.

20. W jakim języku będą mówić trenerzy/praktycy na zajęciach z modułu „Studiuj i pracuj w Polsce”?

Te zajęcia będą odbywały się w języku polskim, ich celem jest przygotowanie studentów zagranicznych do dalszego kształcenia lub podjęcia pracy w Polsce.

21. Czy w ramach programu „Studiuj-mieszkaj-pracuj” dostanę jakieś konkretne oferty pracy, z których będę mógł skorzystać?

Tak, jest to program dzięki któremu studenci mają dostęp do ofert pracy, praktyk i staży, oferty są aktualizowane na bieżąco.

22. Czy w ramach projektu jest przewidziana nauka języka polskiego?

Nie, w ramach projektu nie będą prowadzone zajęcia z języka polskiego, ale uczelnia oferuje komercyjne kursy zarówno z języka polskiego jak i angielskiego.

23. Czy w ramach projektu przewidziane są praktyki zawodowe w polskich firmach? Czy uczelnia może pomóc w organizacji takich praktyk/staży?

Praktyka zawodowa nie jest wymagana na poziomie studiów magisterskich uzupełniających, ale możesz skorzystać z pomocy Akademickiego Biura Karier, które dysponuje wieloma ciekawymi ofertami od pracodawców z Polski. Możesz również skorzystać z programu Erasmus+ i wyjechać na praktyki do innego kraju UE. Żadna z powyższych opcji nie jest obowiązkowa.

24. Przyjeżdżam do Polski na zasadzie zdobywania nowych doświadczeń, nie planuję zostawać w Polsce na stałe, czy udział w warsztatach dotyczących przygotowania do szukania pracy w Polsce jest obowiązkowy?

Tak, jeżeli chcesz studiować na kierunku objętym projektem dofinansowanym ze środków UE, to obowiązkowo musisz wziąć udział we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w projekcie.

25. Dlaczego studenci z Polski nie mają zajęć przygotowujących do wejścia na rynek pracy?

Polscy Studenci mogą korzystać z pomocy Akademickiego Biura Karier, które świadczy usługi w zakresie doradztwa zawodowego, coachingu i doradztwa biznesowego- każdy zainteresowany ma możliwość umówienia się z doradcą. Studenci obcokrajowcy są objęci takimi zajęciami obligatoryjnie, jako osoby bardziej narażone na trudności związane z nieznajomością specyfiki polskiego rynku pracy.

26. Po studiach wyjeżdżam z Polski, czy będę musiał się kontaktować z uczelnią i wypełniać jakieś ankiety dot. monitoringu losów absolwentów?

Tak, jako absolwent zostaniesz objęty „monitoringiem losu absolwentów” w okresie do 12 miesięcy od ukończenia studiów, ankiety będą przesyłane elektronicznie na Twój adres e-mail.

27. Czy dostanę jakieś pieniądze z uczelni w trakcie udziału w projekcie?

Studenci z Polski zyskują niższe czesne w stosunku do czesnego na studiach nie objętych projektem, obcokrajowcy dodatkowo otrzymują wsparcie finansowe na utrzymanie w czasie trwania zajęć w wysokości do 1500 zł przez 9 miesięcy w roku x 2 lata studiów.

28. Kto może dostać dofinansowanie w projekcie?

Stypendium do 1500,00 zł na koszty utrzymania mogą otrzymać jedynie studenci zagraniczni, czyli nieposiadający obywatelstwa polskiego. Stypendium otrzymuje każdy student zagraniczny zakwalifikowany do udziału w projekcie. Stypendium wypłacane będzie miesięcznie, w złotych polskich, w miesiącach trwania nauki (październik-czerwiec) w każdym roku kształcenia objętym projektem

29. Dlaczego studenci z Polski nie mogą uzyskać dofinansowania na utrzymanie w okresie kształcenia?

Projekt przewiduje jedynie dofinansowanie kosztów utrzymania dla studentów obcokrajowców, dla których studiowanie poza krajem ojczystym wiąże się ze zwiększonymi kosztami utrzymania, a także ograniczeniami w dostępie do ewentualnej dodatkowej pracy.

30. Na co mogę wydać otrzymane pieniądze?

Zakwaterowanie, wyżywienie, wszelkie koszty związane z utrzymaniem w Polsce w czasie studiów.

31. Jak długo mogę otrzymywać dofinansowanie 1500,00 zł?

Dofinansowanie jest wypłacane przez cały cykl kształcenia w miesiącach, w których trwa proces kształcenia – od października do czerwca. W okresie wakacyjnym środki nie są wypłacane.

32. Czy mogę płacić czesne z otrzymanych pieniędzy?

Tak, decyzja należy do Ciebie, jedyną formą rozliczenia się z otrzymanych pieniędzy jest zdana sesja egzaminacyjna, nie będziemy wymagać okazywania paragonów, faktur itp.

33. Czy muszę zbierać jakieś faktury, rachunki na co wydaję pieniądze? Czy w jakikolwiek sposób musze się rozliczać z uczelnią z otrzymanych pieniędzy?

Patrz punkt 32.; musisz jedynie uczyć się i pomyślnie zakończyć studia, uzyskać dyplom magistra w przewidzianym tokiem studiów terminie, na tej podstawie cała przyznana Ci kwota zostanie uznana za rozliczoną.

34. Co w sytuacji, gdy nie ukończę studiów (choroba, wyjazd, złe wyniki w nauce, rezygnacja), czy wtedy zwracam otrzymane pieniądze?

Niestety możliwe, że będziesz musiał zwrócić pieniądze, to zależy od powodu przerwania studiów. Te kwestie rozpatrywane będą indywidualnie.

35. W jakiej wysokości będzie moje czesne?

Czesne na kierunkach objętych projektem będzie niższe o 1000,00 zł/rocznie w stosunku do kierunków komercyjnych, szczegóły określi aneks do umowy finansowej, który podpiszesz po zakwalifikowaniu do projektu.

36. Czy zniżka obejmuje też inne opłaty? Np. wpisowe, opłaty za poprawki, warunki itp.?

Zniżka obejmuje tylko czesne.
Wpisowe do 31 lipca wynosi 50,00 zł, później 200,00 zł.
Pozostałe opłaty np. za wydanie legitymacji obowiązują zgodnie z regulaminem płatności.

37. Czy mogę zapłacić czesne w euro?

Nie, czesne płatne jest w polskich złotych.

38. Czy dostanę w ramach studiów akademik? Czy szkoła pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Uczelniana dysponuje siecią mieszkaniową, która oferuje konkurencyjne ceny za pokój, jednak liczba miejsc jest ograniczona.

39. Czy mogę ubiegać się jednocześnie o stypendium socjalne?

Stypendia socjalne, naukowe dostępne są jedynie dla studentów- obywateli Polski. Studenci-cudzoziemcy, uczestnicząc w projekcie objęci są wsparciem finansowym na koszty utrzymania- do 1500,00 zł miesięcznie.

40. Czy korzystając z projektu mogę korzystać np. ze wsparcia dla niepełnosprawnych? Np. otrzymać bezpłatnie tłumacza, asystenta, korzystać z wypożyczalni sprzętu?

Tak, wsparcie dla osób niepełnosprawnych dostępne jest dla wszystkich studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość do wymogów współpracy międzynarodowej poprzez opracowanie i prowadzenie nowego, międzynarodowego programu kształcenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu: 1.05.2017 r. – 30.09.2020 r. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2901656,00 PLN.